Szegedi Aikidó-kultúra Egyesület

A Szegedi Aikido-kultúra Egyesületet (rövidített neve: SZAKE) a Csongrád Megyei Bíróság a 2006. augusztus 24-én jogerőre emelkedett Pk.60.082/2006/5. számú végzésével 2303. sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Az Egyesület céljai és e célok elérése érdekében kifejteni vállalt tevékenységei:

 • az Egyesület által szervezett edzéseken részt vevők számára az Aikido elnevezésű harcművészeti irányzat elméleti és gyakorlati tanulmányozásának elősegítése, különös figyelemmel az edzéseken részt vevők erkölcsi-fizikai nevelésére, egészséges életmód melletti elköteleződésüknek támogatására, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására;
 • az Aikido biztonságos gyakorlásához szükséges és méltó körülmények, dologi feltételek megteremtéséről, fenntartásáról való gondoskodás;
 • az Aikido előmeneteli rendszere szerinti vizsgákon való részvételi lehetőség biztosítása, a vizsgakövetelményeknek való megfelelésre felkészítés;
 • az Aikido és más harcművészetek, a testedzés iránti érdeklődés felkeltése;
 • edzőtáborok, bemutató jellegű foglalkozások szervezése; más szervezetek által szervezett edzőtáborokban történő részvétel támogatása;
 • az országos sportági szakszövetség, valamint a területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása;
 • az Egyesület tevékenységét bemutató, azt támogató weboldal szerkesztése, tartalmi aktualizálása;
 • nyomtatott ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése és publikálása;
 • együttműködés hazai és külföldi sport és más társadalmi szervezetekkel;
 • együttműködés állami és önkormányzati szervekkel.

Az Egyesület alapító tagjai

 • Bálint Csaba
 • Barhács István
 • Mihalicska István
 • Nagy Zsolt
 • Papp Zoltán
 • Sipka László
 • Sztupovszki Géza
 • dr. Tuczakov Szilvána
 • Ujvári Csilla
 • Veres István

Az Egyesület tagsága 2010. február 25-től az alábbi személyekkel bővült:

 • Böröcz István
 • Bujáki Mónika (kilépett)
 • Héjja László
 • dr. Jaksa Tibor (kilépett)
 • dr. Kiss Ernő

Az Egyesület tisztségviselői

 • Sztupovszki Géza elnök
 • Neparaczki Zsolt gazdasági felelős
 • Salánki László titkár

Az Egyesület

 • adószáma: 18476916-1-06
 • bankszámlaszáma: 10402805-00007551-00000006 (K&H Bank Nyrt.)