Telefon: +36 30 688 7876
Email: szake.hu@gmail.com